Szkolenie w Medyku pt. Rola terapii zajęciowej w procesie demencji

Dnia 18 grudnia 2016 roku uczniowie I semestru Opiekuna Medycznego uczestniczyli w szkoleniu pt. Rola terapii zajęciowej w procesie demencji. Słuchacze podczas warsztatów poznali różne formy terapii w pracy z osobami chorymi oraz wykonali ozdoby świąteczne. Udział w szkoleniu pozwoli przyszłym opiekunom medycznym wykorzystać nabyte umiejętności w pracy z ludźmi przewlekle chorymi.