Szkolenie w związku z naborem wniosków w Programie Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska

Wspólny Sekretariat Techniczny oraz Regionalny Punkt Kontaktowy Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020, funkcjonujący w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zapraszają do uczestnictwa w szkoleniu dla zainteresowanych trzecim naborem wniosków na projekty regularne, który potrwa do 28.06.2018 r. Szkolenie odbędzie się 26 kwietnia 2018r. w Giżycku (Hotel Wodnik, ul. 3-go Maja 2, 11-500 Giżycko).

Czas trwania szkolenia 10:00-13:00. Szkolenie przeprowadzą przedstawiciele Regionalnego Punktu Kontaktowego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Program wydarzenia:

  9.30-10.00  – Rejestracja uczestników. Powitalna kawa.
10.00-10.30  – Ogólne informacje o Programie Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska oraz drugim otwartym naborze wniosków. Pytania i odpowiedzi.
10.30-11.30  – Kwalifikowalność wydatków. Pytania i odpowiedzi.
11.30-12.00  – Przerwa kawowa.
12.00-12.45  – Wypełnianie wniosku o dofinansowanie. Pytania i odpowiedzi.
12.45-13.00  – Ćwiczenia praktyczne. Pytania i odpowiedzi.
13.00- 14.00 – Indywidualne konsultacje (jedynie za wcześniejszym uzgodnieniem).

 

Rejestracja na szkolenie w Giżycku:

http://www.vilniusjts.eu/events/szkolenie-dla-potencjalnych-beneficjentwpodczas-iii-otwartego-naboru-wnioskw91

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.