Szkolenie z druku 3D w Tallinie

Sześciu nauczycieli z Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku w dniach 7-11.12.2015 r. przeszło szkolenie z druku 3D, zorganizowane w Tallinie przez estońską firmę ITT Group. Było to kolejne z cyklu szkoleń zaplanowanych w projekcie „Synergia na rzecz NEET-sów i kształcenie dualne” projekt Nr. 2014-1-LT01-KA202-000529, program Erasmus+, w którym biorą udział także partnerzy z Litwy i Estonii.

Podczas pięciu dni treningowych przedstawione zostały ogólne zasady i rodzaje druku 3D oraz możliwości wykorzystania tej wiedzy w trakcie pracy z osobami zagrożonymi  wypadnięciem z systemu edukacji. Uczestnicy poznali także technologię szybkiego prototypowania i różne programy przeznaczone do projektowania przestrzennego. Podczas wizyty w Tallińskim Uniwersytecie Technologicznym zaprezentowano laboratorium robotyki oraz drukarki 3D wykorzystywane przez studentów i pracowników uczelni oraz różne materiały, z których można drukować m.in. plastik, drewno i metal.

W kolejnych dniach uczestnicy projektowali, a następnie wydrukowali przedmioty przy użyciu drukarek 3D, co pozwoliło na uzyskanie wiedzy jak wygląda cały proces drukowania przestrzennego, począwszy od szkicu, przez wykonanie projektu, po finalny produkt.