Szkolenie z idei ekonomii społecznej w Giżycku

Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Ełku organizuje bezpłatne jednodniowe szkolenie z Idei Ekonomii Społecznej, które odbędzie się w Giżycku dnia 17 listopada 2011 r. w godzinach 9:00 – 15:45 w Hotelu „LAS GIŻYCKO” przy Al. Wojska Polskiego 37. Szkolenie jest początkiem cyklu spotkań dotyczących tworzenia podmiotów ekonomii społecznej.

Zakres tematyczny szkolenia:

* Historia ekonomii społecznej 
* Cechy instytucji ekonomii społecznej
* Uwarunkowania prawne i instytucjonalne
* Grupy zagrożone wykluczeniem
*Korzyści społeczno-gospodarcze wynikające z funkcjonowania przedsiębiorstw i podmiotów ES
* Dobre Przykłady

Zajęcia prowadzone będą przez Panią Dorotę Czarzastą – Wardyn. Szkolenie skierowane jest do liderów organizacji pozarządowych, Centrów i Klubów Integracji Społecznej, Zakładów Aktywności Zawodowej, Spółdzielni Socjalnych oraz pracowników Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowego Urzędu Pracy.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie formularza zgłoszeniowego na szkolenie w wybranej miejscowości do dnia 14 listopada 2011 r. na adres u.hulanicka(at)screp.pl lub faksem pod numer 55/248-10-90. Formularze do pobrania na stronie www.adelfi.pl   Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Organizator zapewnia wyżywienie oraz materiały szkoleniowe. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.