Szkolenie z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego dofinansowane ze środków Unii Europejskiej

Logo_EU
Trustcon Sp. z o.o. i Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego zapraszają na szkolenie z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego dofinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Szkolenie „Zasady realizacji przedsięwzięć w formule PPP” odbywa się w ramach projektu „Partnerstwo publiczno-prywatne – budowanie konkurencyjności MMŚP”.
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.2, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Adresatami szkolenia są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, zarejestrowane na terytorium Polski.

Szkolenie kompleksowo przygotowuje przedsiębiorców do konkurowania na rynku PPP i współpracy z podmiotami publicznymi. Spotkanie stanowi również okazję do networkingu regionalnego. Założeniem organizatorów jest pomoc firmom w tworzeniu konsorcjów.

Wśród korzyści dla firm, wynikających z wejścia na rynek PPP, wymienić można między innymi: pewny zysk w długoterminowej perspektywie, pewne przepływy pieniężne ze środków publicznych, szansę  na zwiększenie skali świadczenia usług, wzrost prestiżu firmy i większe zaufanie klientów, gwarancję określonego zwrotu nakładów, podział ryzyka inwestycyjnego pomiędzy firmę i podmiot publiczny oraz możliwość pozyskiwania dodatkowych zysków od stron trzecich.

Szkolenie poprowadzi Bartosz Korbus, wieloletni pracownik administracji samorządowej zajmujący się realizacją inwestycji publicznych finansowanych ze środków UE oraz we współpracy z sektorem prywatnym. Jako doradca strony publicznej lub prywatnej uczestniczył we wdrażaniu kilkudziesięciu projektów PPP i koncesyjnych. Uczestnik prac legislacyjnych w zakresie PPP i koncesji w ramach zespołu ds. PPP przy Ministrze Gospodarki.

Organizator zaprasza przedsiębiorców z województwa warmińsko – mazurskiego do udziału w warsztatach w Olsztynie  18-19 maja 2017 r. Zajęcia odbywać się będą w Warmińsko – Mazurskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przy ul.
Jagiellońskiej 91A.

Informacji na temat udziału w szkoleniu udziela Katarzyna Pilarek: 502 318 715, k.pilarek@trustcon.pl