Zapraszamy do udziału w projekcie szkoleniowym – stypendia, refundacja kosztów opieki nad dziećmi

Trwa rekrutacja do projektu unijnego, w którym mogą uczestniczyć mieszkańcy powiatu giżyckiego (12 osób). Projekt skierowany jest do osób poniżej 30 roku życia, które nie pracują i nie prowadzą działalności gospodarczej.

W ramach projektu uczestnicy zostaną przeszkoleni w wybranym przez siebie zawodzie i skierowani na staże. Szkolenia nie obejmują nauki języków obcych ani kursu prawa jazdy kategorii B.

Udział w projekcie jest bezkosztowy. Osoby uczestniczące w szkoleniach i stażach otrzymają stypendium, refundowane są również koszty dojazdów i opieki nad dziećmi. W trakcie zajęć uczestnicy mają również zapewniony catering i wszelkie materiały biurowe.

Szkolenia mają się rozpocząć jeszcze w czerwcu br. Planowane zakończenie projektu – kwiecień 2021.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Giżycku, w siedzibie firmy Uniwers, ul. Wodna 4, oraz pod numerami telefonów: 509005045, 514333191.