Szkoleniowe spotkanie nauczycieli z pedagogiem

20 kwietnia br. w Szkole Podstawowej w Upałtach odbyło się spotkanie nauczycieli z Panią Katarzyną Łatacz, pedagogiem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Giżycku.
Tym razem to nauczyciele zasiedli do ławek, aby doskonalić swój warsztat pracy. Podczas spotkania szkoleniowego dowiedzieli się, jakie metody aktywizujące mogą stosować w pracy z uczniem, aby nauka była przyjemna i przynosiła spodziewane efekty.