Szkolna Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej w Zespole Szkół Zawodowych w Giżycku

ZSZ
Już po raz kolejny w Zespole Szkół Zawodowych odbyła się Szkolna Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej . Zwycięzcą Szkolnej Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej został uczeń klasy II b T Kamil Świderski. Drugie miejsce zajęła uczennica klasy IV b T Justyna Olender, a trzecie uczennica klasy I b T Magdalena Sawicka. Kamil i Justyna w kwietniu 2014 roku będą reprezentować szkołę w Elblągu na etapie wojewódzkim.

 

Jej celem jest rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań hotelarstwem oraz podnoszenie poziomu umiejętności zawodowych ujętych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa, zatwierdzonej przez Ministra Edukacji Narodowej, kształtowanie wzorców wychowawczych i pobudzanie ambicji zawodowych uczniów klas hotelarskich, motywowanie uczniów do podejmowania dalszego kształcenia na kierunkach hotelarsko-turystycznych szkół wyższych, kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy, stworzenie dla młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa w rozwijaniu swoich uzdolnień i zainteresowań.
Uczestnikiem Olimpiady może być każdy uczeń klasy o profilu hotelarskim. Olimpiada to dwa etapy zmagań uczniów, etap pisemny i praktyczny.
Etap pisemny odbył się 21 stycznia 2014 roku i polegał na wypełnieniu testu składającego się z 50 pytań zamkniętych. Spośród 20 uczestników do etapu praktycznego zakwalifikowali się najlepsi uczniowie.
Etap praktyczny odbył się 18 lutego 2014 roku. Uczniowie odgrywali scenki i rozwiązywali sytuacje problemowe w języku angielskim.

Organizatorem SOWH jest Diana Kopaczewska nauczyciel przedmiotów zawodowych oraz Marta Tyszko i Marzena Dyndul – nauczycielki języków obcych.
Dzięki współpracy doradcy zawodowego Małgorzaty Kazanieckiej z pracodawcami: Hotel „Masovia” – Giżycko i Hotel „Zamek” – Ryn uczniowie otrzymali w nagrody w postaci voucherów na usługi hotelowe. Rada Rodziców ZSZ ufundowała nagrody rzeczowe.
Sponsorom serdecznie dziękujemy. Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Opracowała: mgr Diana Kopaczewska