Szkolna Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej w ZSZ

Dnia 15 listopada 2019 roku w Zespole Szkół Zawodowych odbyła się kolejna edycja Szkolnej Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej.

 

Celem Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej jest rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań hotelarstwem i turystyką oraz podnoszenie poziomu umiejętności zawodowych ujętych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa, zatwierdzonej przez Ministra Edukacji, kształtowanie wzorców wychowawczych i pobudzanie ambicji zawodowych uczniów klas hotelarskich, podnoszenie umiejętności dydaktycznych nauczycieli przedmiotów zawodowych w szkołach hotelarskich, motywowanie uczniów do podejmowania dalszego kształcenia na kierunkach hotelarsko-turystycznych szkół wyższych, kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy, stworzenie dla młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa w rozwijaniu swoich uzdolnień i zainteresowań. W pierwszym etapie uczniowie zmagali się z testem. Etap drugi obejmował odegranie profesjonalnej scenki dotyczącej procedury check-in lub check-out. Najlepsza okazała się uczennica klasy II Technikum Nr 3 Paulina Ścibior.

informacja: Zespół Szkół Zawodowych w Giżycku