Szkolne patio dla uczniów, przez uczniów w liczbach

20171016_111044Dzięki pozytywnej ocenie wniosku złożonego do Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich, Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku pozyskał środki finansowe w wysokości 5.000zł  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji małego projektu edukacyjnego z zakresu edukacji ekologicznej  p.t. „Szkolne patio dla uczniów, przez uczniów w liczbach”. Dzięki dofinansowaniu wykonano jeden z etapów kompleksowego zagospodarowania szkolnego patio rewitalizacja oczka wodnego  i terenu wokół niego.

Pomysł zagospodarowania szkolnego patio zrodził się w czasie przygotowań do tygodnia matematyki realizowanego na terenie szkoły w roku szkolnym 2016/2017. Przedsięwzięcie ma na celu pokazanie innego oblicza matematyki – niż to odbierane z ławek szkolnych, popularyzację matematyki oraz pokazanie użyteczności matematyki w działaniach związanych z wykonywanym w przyszłości zawodem. Projekt będzie realizowany w latach 2017-2019.

Prace nad rewitalizacją oczka wodnego i terenu wokół niego rozpoczęły się  na początku października i trwały do końca listopada 2017 roku.  W pierwszym etapie należało wykonać prace porządkowe na terenie patio m. in.:

  • przygotowano miejsce pod nowe oczko (wykopano rośliny rosnące wokół istniejącego oczka,  zlikwidowano je oraz wykonano wykop pod wannę nowego oczka wodnego),
  • położono instalację elektryczną, która zasiliła instalację solarną oraz grzałkę  do oczka wodnego, energią pozyskaną z paneli fotowoltaicznych,
  • zdemontowano stary słup oświetleniowy,
  • wykonano stopę fundamentową pod nowy słup,
  • zamontowano nowy słup oświetleniowy,
  • wytyczono lokalizację trawników i obrzeży chodnikowych,
  • rozpoczęto układanie krawężników.

Po zakupie i przetransportowaniu na patio oczka wodnego rozpoczęły się prace nad jego montażem (wypoziomowano i osadzono oczko, uporządkowano teren wokół nowego oczka). Następnie nowe oczko połączono z istniejącym (wykopano i wyprofilowano kanał łączący obydwa oczka, ułożono izolację oraz wyłożono kanał kamieniami). Oczko zarybiono nowymi rybami oraz włożono do niego nowe rośliny wodne. Uporządkowany teren wokół oczka obsadzono roślinami, które na wiosnę i latem będą cieszyć nasze oczy.  Na słupie  oświetleniowym zamontowano stację meteorologiczną, z której mogą korzystać uczniowie szkoły podczas zajęć lekcyjnych. Całość dopełnia oświetlenie ledowe, które jest zasilane energią elektryczną pozyskiwaną z ogniw fotowoltaicznych. Wokół oczka zamontowano lampy solarne, zaś w oczku umieszczono grzałkę oraz solarną kulę świetlną. To wszystko sprawia, że nasze patio zyskało nowy wygląd.

Prace przy rewitalizacji oczka wodnego i terenu wokół niego wykonywali uczniowie wszystkich kierunków kształcenia w naszej szkole: technikum architektury krajobrazu, technikum budownictwa, technikum inżynierii środowiska i melioracji, technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technikum agrobiznesu oraz technikum organizacji reklamy podczas zajęć pracowni kształcenia zawodowego i praktycznego. Dnia 30.11.2017r. zakończono prace na patio, zaś gospodarzom klas zaangażowanych w realizację projektu, wręczono nagrody w formie voucherów na kręgle.

Dzięki włączeniu i zaangażowaniu się młodzieży w realizację projektu poprawiony został wizerunek patio oraz szkoły. Wszystkim osobom zaangażowanym w pracę serdecznie dziękujemy.

Małgorzata Krywko, Marzena Trusewicz-Żakiewicz

wfośigw