Giżycki szpital realizuje proekologiczny projekt

egrantsProjekt pn. „Proekologiczne działania „Szpitala Giżyckiego” sp. z o.o. poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne, montaż instalacji fotowoltaicznej oraz termomodernizację” współfinansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 – 2014 w ramach Programu Operacyjnego PL 04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”.

 

Dlaczego projekt jest potrzebny?

Projekt jest potrzebny ponieważ w wyniku jego realizacji:

  1. Nastąpi montaż instalacji fotowoltaicznej do produkcji prądu (400 szt. Paneli fotowoltaicznych).
  2. Przeprowadzona zostanie instalacja oświetlenia energooszczędnego i termomodernizacja budynku Oddziału Zakaźnego Szpitala.
  3. Przeprowadzona zostanie  modernizacja klimatyzacji w jednym z pomieszczeń Budynku Głównego Szpitala.
  4. Przeprowadzona zostanie instalacja oświetlenia energooszczędnego i termomodernizacja w budynku Prosektorium.
  5. Przeprowadzona zostanie wymiana oświetlenia na energooszczędnego w budynku Administracyjnym (328 punktów świetlnych).

Realizacja projektu w dalszej perspektywie pozytywnie wpłynie na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, a w konsekwencji ograniczy i poprawi stan środowiska naturalnego regionu.

Jaki jest główny cel projektu:
Celem głównym projektu jest poprawa warunków środowiska naturalnego, a w konsekwencji poprawa warunków życia mieszkańców obszarów objętych projektem.

Jakie są planowane osiągnięcia projektu:

  1. Redukcja emisji dwutlenku węgla do poziomu 1141.57 mg / rocznie.
  2. Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej (70%) – co spowoduje obniżenie emisji dwutlenku węgla o 882.78 Mg / rocznie.

Kto skorzysta na realizacji projektu?
Beneficjentami projektu są:

  1. Pacjenci i personel Szpitala.
  2. Mieszkańcy Giżycka i sąsiadujących gmin (Kruklanki, Ryn, Miłki, Wydminy).

Całkowita wartość projektu: 2 536 013 PLN
Kwota dofinansowania: 1 956 802 PLN
Planowany czas realizacji projektu: 01.2015-4.2016