„SZPITAL GIŻYCKI SPÓŁKA Z O.O.” ZAREJESTROWANY

W dniu 4 marca 2013 roku postanowieniem Sądu Rejonowego w Olsztynie nastąpiło przekształcenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Giżycku w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Firma pod którą działa spółka nosi nazwę : „Szpital Giżycki” spółka z ograniczona odpowiedzialnością. W Krajowym Rejestrze sądowym spółka zosta ła zarejestrowana o godz. 10.57 pod nr 0000452879.
Niniejszym kończy się 17 letnia historia SPZOZ w Giżycku, który formalnie rozpoczął swój byt w lipcu 1996r. Powiat Giżycki jest się 100% udziałowcem nowopowstałej spółki. Wszystkie dotychczas świadczone usługi w zakładzie będą wykonywane w dotychczasowym zakresie realizowanym przez SPZOZ. W ciągu nabliżyszch kilku lat spółka zamierza dalej rozszerzać zakres świadczeń o nowe usługi zakontraktowane w NFZ. Pracownicy SPZOZ z mocy ustawy stają się pracownikami spółki. Oficjalnie zarządzanie szpitalem w Giżycku przejmuje Grupa Nowy Szpital.
Prezesem Zarządu Spółki został Krzysztof Bestwina.

 Grupa Nowy Szpital ma wprowadzić program restrukturyzacji i rozwoju, którego celem jest zaprzestanie zadłużania się jednostki, zbilansowanie jej działalności, podnieść jakość usług, zakupić nowy sprzęt medyczny i prowadzić działania na rzecz zwiększenia przychodów placówki. W planach jest m.in. utworzenie oddziału udarowego czy oddziału rehabilitacji ogólnoustrojowej i neurologicznej.