„Sztuka Osób Niepełnosprawnych” – II miejsce uczestniczki ŚDS w Rynie

„Sztuka Osób Niepełnosprawnych” to największy w Polsce przegląd dorobku artystycznego placówek terapeutycznych dla osób niepełnosprawnych, organizowany przez PFRON. W ostatnich latach do konkursu zgłaszano około 2 000 prac rocznie.
W tym roku motywem przewodnim konkursu był temat „To co kocham”. Prace można było zgłaszać w kategoriach: malarstwo i witraż, rysunek i grafika, rzeźba kameralna i płaskorzeźba, tkanina i aplikacja oraz fotografia.
Do Oddziału w Olsztynie napłynęło bardzo dużo, bo aż 82 prace plastyczne. Jurorzy mówili o bardzo wysokim poziomie prac. W składzie Komisji Konkursowej znaleźli się: Urszula Dudko – artysta plastyk, Renata Pugowska – artysta plastyk, Wojciech Lisiński – artysta fotograf oraz Joanna Bularz pracownik Oddziału. Komisja stanęła przed niełatwym zadaniem dokonania wyboru najciekawszych prac. Po długich i burzliwych obradach zostały wyłonione najciekawsze.
Na szczeblu wojewódzkim w kategorii fotografia uczestniczka Środowiskowego Domu Samopomocy przy Rysipon Dar Serca w Rynie, Katarzyna Król zajęła II miejsce. Zdjęcie zakwalifikowało się tym samym do etapu ogólnopolskiego.

więcej informacji: https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/konkurs-plastyczny-w-oddziale-warminsko-mazurskim-rozstrzygniety/

informacja: Środowiskowy Dom Samopomocy przy Rysipon Dar Serca w Rynie

zdjęcie uczesniczki konkursu "Sztuka osób niepełnosprawnych"