Talent dziecka drogowskazem do jego przyszłości

12 czerwca br. w Giżyckim Centrum Kultury odbyła się gala XI Powiatowego Dnia Talentu zorganizowana przez Powiatowy Ośrodek Rozwoju Edukacji w Giżycku. Patronat nad przedsięwzięciem sprawuje Starosta Giżycki.

W wydarzeniu wzięli udział m.in. Mirosław Dariusz Drzażdżewski – Starosta Giżycki, Burmistrz Giżycka Ewa Ostrowska, Dyrektor Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych Małgorzata Czopińska, Dyrektor Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji Bożena Giedziuszewicz.

Zamierzeniem Powiatowego Dnia Talentu jest:
1. Promowanie idei talentu, aktywizacja uczniów i wspieranie rozwoju indywidualnych uzdolnień.
2. Wyłonienie i umożliwienie prezentacji scenicznej młodych talentów z powiatu giżyckiego.
3. Popularyzacja i prezentacja dorobku artystycznego uczniów szkół i placówek oświatowych powiatu giżyckiego.
4. Motywowanie uczniów do rozwijania zainteresowań, pasji i uzdolnień.
5. Wspieranie placówek oświatowych w pracy z uczniem zdolnym.

Podczas gali zaprezentowało się 84 uczestników szkół powiatu giżyckiego w ośmiu kategoriach: muzyka, śpiew, taniec, recytacja, nauka, technika, sport i teatr. Wszyscy występujący otrzymali statuetki i drobne upominki. To było piękne wydarzenie.

 

Źródło informacji: Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Giżycku