Targi Edukacyjne Szkół Wyższych

8 marca 2018 r. w sali konferencyjnej Biłas i synowie w Giżycku odbyły się Targi Edukacyjne Szkół Wyższych zorganizowane już po raz drugi przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Patronat nad Targami objął Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie, Wojewoda Warmińsko-Mazurski w Olsztynie oraz Starosta Giżycki. Patronat medialny Meloradio, Radio 5 oraz Gazeta Giżycka.

Tegoroczne targi rozpoczęła dyrektor CKZiU Pani Beata Bobieni. Krótkie przemówienia wygłosili w imieniu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego – doradca Wojewody Pan Marcin Domian oraz w imieniu Starosty Giżyckiego – dyrektor Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych Pani Małgorzata Czopińska.

W ramach targów swoje stanowiska zaprezentowało 17 wystawców. Prezentowały się uczelnie: Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie,  OXFORDON w Anglii, Społeczna Akademia Nauk w Warszawie, Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Filia w Ełku, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach, Uniwersytet w Białymstoku, Politechnika Białostocka, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Akademia Morska w Gdyni, Szkoła Policealna w Giżycku oraz Komenda Powiatowa Policji, 15 Giżycka Brygada Zmechanizowana im. Zawiszy Czarnego, Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej oraz Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej. Wszystkie stoiska cieszyły się dużym zainteresowaniem. Odwiedzający korzystali z aktualnych ofert edukacyjnych uczelni na przyszły rok akademicki, dowiedzieli się o kosztach kształcenia oraz sposobach rekrutacji do służb mundurowych itp. Młodzież została obdarowana różnymi broszurami, informatorami oraz różnego rodzaju gadżetami np. długopisami, breloczkami itp.

Ponad 800 uczniów z Giżycka i innych powiatów z subregionu ełckiego mogło zapoznać się z szeroką ofertą edukacyjną i zawodową przybyłych wystawców. Dla tych, którzy nie podjęli jeszcze decyzji co do swojej przyszłości zawodowej czekało stoisko z komputerowymi testami kariery.

Uczniowie uczestniczyli także w warsztatach prowadzonych przez doradcę zawodowego panią Annę Januszko z Powiatowego Urzędu Pracy w Giżycku. Tematem spotkań, w których uczestniczyło około 100 uczestników targów były „Warsztaty wiedzy o rynku pracy”:
– rynek pracy bez tajemnic;
– poszukiwanie pracy – planowanie i działanie.

Dodatkowym zainteresowaniem cieszył się wykład przeprowadzony przez OXFORDON w Anglii. Była to świetna okazja do uzyskania informacji na temat studiowania poza granicami naszego kraju.

O doskonałą atmosferę dbały uczennice z klasy III z Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku oraz przedstawiciele firmy szkoleniowej T i M z Radomia.

Było dużo rozmaitych atrakcji, a przede wszystkim wskazówek, dotyczących dalszej ścieżki kształcenia. Serdecznie dziękujemy za współpracę Panu Tomaszowi Magnowskiemu.