Targi Pracy i Edukacji „Kierunek kariera”

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na Targi Pracy i Edukacji pod hasłem „Kierunek kariera”, które odbędą się dnia 24 kwietnia 2023 r. w godz. 10:00-13:00 w Zespole Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku pod honorowym patronatem Starosty Giżyckiego i Burmistrza Giżycka.

 

Termin: 24 kwietnia 2023 r. w godzinach 10.00-13.00

Miejsce: Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku (sala gimnastyczna), ul. Tadeusza Kościuszki 23

Organizatorzy: Młodzieżowe Centrum Kariery Ochotniczych Hufców Pracy w Giżycku oraz Wydział Nauk Społecznych w Giżycku Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku oraz Powiatowy Urząd Pracy w Giżycku

Po raz kolejny spotkamy się w Giżycku na Targach Pracy i Edukacji pt. „Kierunek kariera”.

Celem inicjatywy, która odbędzie się 24 kwietnia br. w Giżycku jest pomoc młodym ludziom w wyborze przyszłej ścieżki edukacyjno-zawodowej, umożliwienie osobom poszukującym zatrudnienia nawiązania bezpośrednich relacji z pracodawcami i specjalistami rynku pracy i rozwoju zawodowego oraz poznanie oferty dydaktycznej szkół wyższych i policealnych.

W programie targów zostały zaplanowane m.in.: prezentacje lokalnych ofert pracy oraz ofert dydaktycznych szkół wyższych i policealnych, punkty konsultacyjne specjalistów rozwoju zawodowego oraz liczne stoiska służb mundurowych, instytucji rynku pracy i placówek wspierających osoby poszukujące pracy takich jak Państwowa Inspekcja Pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych czy Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

Na Targi Pracy i Edukacji zapraszamy zarówno młodzież uczącą się, planującą swoją drogę edukacyjno-zawodową, absolwentów szkół, którzy właśnie wkraczają na rynek pracy, jak i wszystkie osoby bezrobotne i poszukujące pracy, chcące zwiększyć swoje szanse na podjęcie zatrudnienia. Podczas Targów odbędą się warsztaty z zakresu europejskiego rynku pracy oraz konkurs wiedzy o tej samej tematyce.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli: Starosta Giżycki – Mirosław Dariusz Drzażdżewski oraz Burmistrz Giżycka – Wojciech Karol Iwaszkiewicz.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęli: TVP 3, Radio Olsztyn, Gazeta Olsztyńska (Gazeta Giżycka), Meloradio, Radio 5.