* Targi Pracy i Kariery pn. „Uczymy się przez doświadczenie”

 

 

Termin:  5  czerwca 2013 r. w godz. 10:00-13:00

Miejsce: sala gimnastyczna Zespołu Szkół Zawodowych w Giżycku, ul. Kościuszki 16

 

Punkt Pośrednictwa Pracy oraz Młodzieżowe Centrum Kariery Ochotniczych Hufców Pracy w Giżycku wraz z Centrum Kształcenia Ustawicznego, Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Giżycku dnia 5 czerwca 2013 r. organizują Targi Pracy i Kariery pod hasłem „Uczymy się przez doświadczenie”.

Targi odbędą się w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych przy ulicy Kościuszki 16 w  godzinach  10.00 – 13.00.

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Honorowy Patronat nad inicjatywą objął Wojewoda Warmińsko-Mazurski oraz Starosta Giżycki, zaś patronami medialnymi przedsięwzięcia są Gazeta Giżycka oraz Radio Planeta FM.

Celem Targów Pracy i Kariery jest wsparcie młodych ludzi w wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej oraz pomoc w uzyskaniu informacji o rynku pracy i zatrudnieniu.

W programie przedsięwzięcia:

1. Uroczyste otwarcie targów
2. Prezentacje oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych, policealnych i wyższych oraz ośrodków szkoleniowych
3. Prezentacje instytucji wspierających młodzież na lokalnym rynku pracy
4. Prezentacje ofert pracy
5. Konsultacje z lokalnymi pracodawcami
6. Konsultacje ze specjalistami rynku pracy OHP, PUP
7. Warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego
8. Występy artystyczne
9. Zakończenie imprezy