Teatr dzieci niepełnosprawnych drogą do rozwoju, sukcesu i radości

Aktorzy Zespołu Artystycznego ,,Muszelka” ze Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Giżycku uczestniczyli ostatnio w festiwalach i przeglądach teatralnych prezentując adaptację sceniczną baśni ,,Dwie Dorotki”. Spektakl, w którym zwycięża dobro i przyjaźń, a zło zostaje ukarane spotkał się z uznaniem widzów i jury. W Ełku podczas Festiwalu Teatralnego dla Uczniów Szkół i Ośrodków Specjalnych zespół zajął II miejsce.

Dużym sukcesem X Przeglądzie Teatralnym Placówek Specjalnych ,,I Ty możesz zostać aktorem” w Białymstoku było wyróżnienie uczennicy Oli Komoń za najlepszą grę aktorską. Radość tym większa, że w festiwalu wzięło udział ponad 120 aktorów z 17 zespołów. W Lidzbarku Warmińskim podczas Przeglądu Teatralnego Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Mały Teatr Wielkich Aktorów” instruktorzy teatralni nie szczędzili słów uznania ale też udzielili aktorom i nauczycielom wielu cennych wskazówek na przyszłość.

Zdobyte nagrody i wyróżnienia to ogromna motywacja dla aktorów do dalszej systematycznej pracy. Nauczycieli i rodziców cieszą jednak najbardziej umiejętności zdobyte podczas zajęć i wyjazdów. Terapia przez teatr to przede wszystkim forma rehabilitacji społecznej. Każdego roku tą formą terapii objętych jest ok. 20 osób. Podczas zajęć uczniowie rozwijają mowę, myślenie, pamięć i wrażliwość a także umiejętności ruchowe. Uczą się też kontroli emocji, współdziałania w grupie i odpowiedzialności za wykonywaną pracę a jednocześnie rozwijają wiarę we własne siły. Każdy wyjazd to mały egzamin z samodzielności: wizyty w teatrze, restauracji, zakup biletów, przejazd pociągiem. Dzięki swojej przygodzie z teatrem uczniowie zdobywają umiejętności niezbędne do samodzielnego, na miarę możliwości, funkcjonowania w życiu społecznym.

Zespół założyły i prowadzą od 12 lat nauczycielki Dorota Szczęsna i Janina Andruszkiewicz.

Wyjazdy zespołu na przeglądy i festiwale były możliwe dzięki wsparciu finansowemu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Giżycku.