Teatr, Opera, Filharmonia – wyjazdy dla młodzieży z obszaru działania LGD9

Związek Stowarzyszeń LGD9 zaprasza młodzież do udziału w wyjazdach organizowanych w ramach projektu „Teatr, Opera, Filharmonia – atuty wielkich miast”. Wszyscy uczestnicy mają zapewniony dojazd oraz obiad. Zgłoszeń należy dokonywać do dnia 2 października 2015 r.

13 listopada 2015 r. – wyjazd do Warszawy do Centrum Nauki Kopernik oraz Och Teatru na spektakl „Prapremiera dreszczowca”.

21 listopada 2015 r. – wyjazd do Białegostoku do Opery i Filharmonii Podlaskiej na operę „Carmen”.

Wszyscy uczestnicy mają zapewniony dojazd oraz obiad.

Uczestnicy wyjazdów muszą spełniać następujące warunki:
1) Wiek 14-18 lat.
2) Miejsce zamieszkania na obszarze działania LGD9 tj. na terenie jednej z gmin wiejskich i miejsko – wiejskich: Węgorzewo, Budry, Pozezdrze, Srokowo, Giżycko, Miłki, Wydminy, Ryn, Kruklanki).
3) Wykazywać się aktywnością społeczną, w tym świadczeniem pracy wolontarystycznej na rzecz społeczeństwa.

REKRUTACJA
Zgłoszeń należy dokonywać do dnia 2 października 2015 roku na formularzach zgłoszeniowych dostępnych w Biurze Projektu oraz na stronie www.mazurylgd9.pl (w zakładce Projekty / PZU z Kulturą).
Liczba miejsc ograniczona! Planowany jest udział 4 osób z każdej gminy członkowskiej LGD9 w jednym wyjeździe. O wyborze konkretnej osoby będzie decydować kolejność zgłoszenia.

INFORMACJE I ZGŁOSZENIA:
Biuro Projektu
ul. 3 Maja 15D; 11-600 Węgorzewo
tel. +48 87 427 06 17; mail: biuro@mazurylgd9.pl

Projekt jest realizowany w ramach program Fundacji PZU “PZU z Kulturą”.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY [pobierz]