Telefoniczny punkt pomocy psychologicznej

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie informuje, iż w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną, Polskie Towarzystwo Psychologiczne uruchomiło pomoc psychologiczną, którą można uzyskać pod nr tel.: 730 822 320. – INFOLINIA BĘDZIE CZYNNA CODZIENNIE OD GODZ 09.00 – 21.00.