Terminarz funkcjonowania mostu obrotowego w roku 2015

Zapraszamy do zapoznania się z terminarzem funkcjonowania mostu obrotowego w 2015 roku.

 

 

1) Od 1 kwietnia do 29 kwietnia 2015 r., od 4 maja do 29 maja 2015 r. i od 14 września 2015 r. do 31 października 2015 r. w przypadku potrzeby uruchomienia przeprawy (po wcześniejszym uzgodnieniu z obsługą mostu) obiekt będzie otwierany dla ruchu wodnego, w niżej wymienionym przedziale godzinowym:

Otwierany dla ruchu wodnego
10:35 – 10:55
12:05 – 12:55
13:35 – 14:25
16:05 – 17:25

Otwierany dla ruchu kołowego
11:00 – 12:00
13:00 – 13:30
14:30 – 16:00
17:30 – 10:30

2) Od 30 kwietnia 2015 r. do 3 maja 2015 r. i od 30 maja 2015 r. do 13 września 2015 r. most otwierany będzie dla ruchu wodnego i przejezdny dla ruchu kołowego w niżej wymienionych godzinach:

Otwierany dla ruchu wodnego
8:05 – 8:25
10:35 –10:55
12:05 – 12:55
13:35 – 14:25
16:05 – 17:25
18:35 – 18:55

Otwierany dla ruchu kołowego
8:30 – 10:30
11:00 – 12:00
13:00 – 13:30
14:30 – 16:00
17:30 – 18:30
19:00 – 8:00

 

3) Od 1 listopada 2015 r. do 31 marca 2016 r. most będzie zamknięty dla ruchu wodnego.

4) Pojazdy i jednostki pływające uprzywilejowane, biorące udział w akcjach ratunkowych będą przepuszczane, a most będzie otwierany i przejezdny poza ustalonymi godzinami, zarówno dla ruchu kołowego, jak i wodnego.

Ponadto celem polepszenia komunikacji jednostek pływających z obsługą mostu, sterówka mostu obrotowego wyposażona jest w radiotelefon.

Kontakt telefoniczny z obsługą mostu: kom. 694-416-394, stacjonarny (87) 428 12 56.