Termomodernizacja sali gimnastycznej „Elektryka”

W ramach projektu „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków edukacyjnych Powiatu Giżyckiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020” zakończono termomodernizację sali gimnastycznej Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Giżycku przy ulicy Mickiewicza 27.

Roboty budowlane obejmowały:

 • Docieplenie ścian zewnętrznych (za wyjątkiem ściany frontowej od strony Al. 1 Maja)
 • Docieplenie od wewnątrz ściany od Al. 1 Maja
 • Docieplenie stropów wewnętrznych
 • Wymiana istniejących drzwi zewnętrznych na nowe
 • Docieplenie podłóg
 • Wymiana pokrycia dachu
 • Wymiana instalacji grzewczej
 • Wymiana oświetlenia wewnątrz budynku wraz z wymianą instalacji elektrycznej
 • Wymiana konstrukcji rusztu podłogi, wykonanie posadzki betonowej
 • Wykonanie nowego parkietu dębowego wraz z malowaniem
 • Przebudowa szatni, zaplecza socjalnego i węzła sanitarnego, w tym wykonanie szatni dla dziewcząt, szatni dla chłopców, toalety dla niepełnosprawnych
 • Remont konstrukcji dachu i wymiana obróbek blacharskich
 • Wykonanie nowych instalacji sanitarnych związanych z toaletami, w tym modernizacja wytwarzania c.w.u.
 • Wykonanie instalacji elektrycznej przyzywowej do WC dla niepełnosprawnych
 • Wykonanie nowej instalacji odgromowej budynku

Dziękujemy pracownikom i uczniom Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych za wyrozumiałość i trudy związane z trwającymi robotami budowlanymi oraz wszystkim osobom zaangażowanym w realizację inwestycji, a przede wszystkim Wykonawcy robót, firmie REMBUD Ryszard Chodnicki.