Termomodernizacja sali gimnastycznej II LO

Sukcesem zakończył się przetarg na termomodernizację sali gimnastycznej II Liceum Ogólnokształcącego. Małgorzata Czopińska – dyrektor Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych, a zarazem kierownik projektu „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków edukacyjnych Powiatu Giżyckiego” podpisała umowę z wykonawcą.

Termomodernizację budynku wykona firma Pana Dariusza Raubo – usługi dźwigowe i ogólnobudowlane. Termin zakończenia prac zaplanowano na 14 grudnia 2018 roku.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020

Autor: Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych