„TIK-AMY z kulturą w sieci” na zakończenie projektu Erasmus w I LO

Na zakończenie projektu: „TIK-AMY z kulturą w sieci” przedstawiciele I Liceum Ogólnokształcącego w Giżycku ponownie odwiedzili szkolę w Katerini. Zajęcia zostały przygotowane w sali informatycznej i bibliotece, gdzie uczestniczono w lekcji grupy z Sochaczewa.

Główne cele projektu to: bezpieczeństwo i kultura w sieci; wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji szkolnej i nabycie umiejętności posługiwania się narzędziami TIK przez młodzież i kadrę oraz wzmocnienie kompetencji językowych uczniów i kadry.

 

Źródło: I Liceum Ogólnokształcące w Giżycku