To był Dzień Nowej Szansy…

29 czerwca 2013 r. w Świetlicy Socjoterapeutycznej w Giżycku odbyło się jedno ze spotkań – w ramach realizacji zadania pod nazwą „Dni Nowej Szansy w Powiecie Giżyckim” – organizowanych przez Oddział „Teen Challenge” Chrześcijańskiej Misji Społecznej w Giżycku.

 

 

Dni Nowej Szansy o impreza cykliczna, mająca na celu dotarcie z informacją i pomocą do osób dotkniętych problemami alkoholizmu, narkotyków lub innego rodzaju uzależnień, odrzuconych, w trudnej sytuacji życiowej, długotrwale chorych, bezdomnych i innych wykluczonych społecznie.

Podczas spotkania miały miejsce prelekcje osób, które dzieliły się swoim doświadczeniem w pracy z osobami uzależnionymi i wykluczonymi społecznie. Prezentowane były przykłady i świadectwa z różnych regionów kraju możliwości wyjścia z nałogu, zmiany sytuacji życiowej. Spotkaniu towarzyszyły również występy muzyczne. W Dniu Nowej Szansy wzięło udział ok. 60 osób.

Kolejne spotkania z tego cyklu już we wrześniu i listopadzie br.

Serdecznie zapraszamy!

 

Fot. Starostwo Powiatowe w Giżycku

 

Zadanie pt. „Dni Nowej Szansy w Powiecie Giżyckim” jest współfinansowane ze środków Powiatu Giżyckiego.