To już 10 lat współpracy Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska ze szkołą w Třeboňu.

1
W dniu 15 września odbyło się spotkanie Wicestarosty Giżyckiego Pana Wacława Strażewicza i Przewodniczącej Rady Powiatu Giżyckiego Pani Krystyny Kralkowskiej z nauczycielami i uczniami czeskiej Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína, Třeboň.

Okazja do spotkania była wyjątkowa  bo właśnie w tym roku mija okrągłe 10 lat współpracy realizowanej z wyżej wymienioną szkołą przez Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku. Kanwą do nawiązania kontaktów i wzajemnej wymiany był fakt, że obie szkoły kształciły rybaków śródlądowych. Obecnie przy braku naboru uczniów do szkoły rybackiej w  Giżycku kontakty polegają na dodatkowym szkoleniu polskich Techników Rolnictwa w Trebońu i odbywaniu praktyk jeziorowych w Polsce przez uczniów szkoły rybackiej z Czech. Było sympatyczne wspominanie i snucie ambitnych planów na przyszłość bo współpraca trwa.
Obecnie obie szkoły realizują program „Rybacki staż zagraniczny uczniów Technikum Rolniczego” realizowany w ramach projektu „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego a w tym tygodniu nastąpiło podpisanie listu intencyjnego do wspólnej realizacji programu Erasmus+.

100_1138 100_1137