To już ostatni dzwonek!

Coraz mniej czasu na złożenie oferty w trwającym otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych zlecanych sektorowi pozarządowemu w roku 2024, w następujących obszarach:

  1. kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
  2. kultura fizyczna,
  3. profilaktyka i promocja zdrowia,
  4. ratownictwo i ochrona ludności,
  5. wsparcie organizacji pozarządowych na terenie powiatu giżyckiego poprzez prowadzenie doradztwa na rzecz organizacji pozarządowych,
  6. dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych.

Zadania publiczne powinny być realizowane w przedziale czasowym określonym przez Państwa w ofercie, ale nieprzekraczającym okresu od 1 stycznia 2024 r. do 15 grudnia 2024 r.

Termin składania ofert: 7 lutego 2024 r. do godz. 15:00 (jedynie w przypadku zadania polegającego na dofinansowaniu wkładu własnego organizacji pozarządowych do dnia 28 czerwca 2024 r.).

OGŁOSZENIE, karta oceny formalnej, karta oceny merytorycznej [POBIERZ]

Wzór oferty [POBIERZ]

Treść ogłoszenia w BIP [ZOBACZ]