Tomek Wędrowniczek zawędrował do Starostwa w Giżycku

Tomasz Pawłowski – znany samorządowy turysta, kronikarz polskich samorządów 29 stycznia odwiedził również Starostwo Powiatowe w Giżycku. Pan Tomasz od niemal 30 lat jeździ po Polsce i odwiedza wszystkich polskich samorządowców. W naszym Starostwie był trzy razy. Pierwsza wizyta Pana Tomasza została odnotowana w jego kronice w dniu 1 marca 2000 r.

Tomasz Pawłowski jest wychowankiem Domu Dziecka w Ełku. Obecnie mieszka w Gnieźnie. Podróże po Polsce i spotkania z samorządowcami są jego wielkim hobby. Odwiedza wojewodów, marszałków, prezydentów, burmistrzów, starostów i wójtów. Każde spotkanie dokładnie i systematycznie odnotowuje w kolejnych tomach swoich kronik (ponad 100 tomów), które są przechowywane w muzeum w podgliwickich Pyskowicach.