Towarzystwo Miłośników Twierdzy Boyen ma nowego Członka Honorowego!

30 października br. w obecności Starosty Giżyckiego Mirosława Dariusza Drzażdżewskiego Zarząd Towarzystwa Miłośników Twierdzy Boyen wręczył Pani Barbarze Zalewskiej, Warmińsko-Mazurskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków, pamiątkę z okazji przyznania przez Walne Zebranie Członków tytułu Honorowego Członka.

 

 

 

Fot. Starostwo Powiatowe w Giżycku