Trwa II otwarty konkurs ofert dla NGO – uwaga zmiany w treści ogłoszenia!

26 kwietnia 2018 r. uchwałą nr 464.2018 Zarządu Powiatu dokonano zmian w treści II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych zlecanych sektorowi pozarządowemu w roku 2018 z zakresu edukacji ekologicznej. Oferty należy składać do dnia 17 maja 2018 r. do godz. 15:00 w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Giżycku, pok. 13, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko. Zainteresowanych prosimy o ponowne pobranie załącznika do niniejszego ogłoszenia.

OGŁOSZENIE, karta oceny formalnej, karta oceny merytorycznej [POBIERZ]

Wzór oferty [POBIERZ]

Treść ogłoszenia w BIP [ZOBACZ]