Trwa nabór do programu „Skrzydła dla Mamy”

Drogie Panie! Trwa nabór do programu Fundacji BGK „Skrzydła dla Mamy”! Jeśli mieszkacie w małej miejscowości (do 25 tys. mieszkańców) i macie głowy pełne pomysłów (zwłaszcza takich, które są związane z podnoszeniem kompetencji młodych mam) – nie czekajcie! Wnioski można składać do 22 sierpnia 2023 r. Jest o co powalczyć, bo wysokość jednego grantu to kwota do 20.000 zł!

Celem Programu jest ułatwienie mamom powrotu do pracy po przerwie związanej z urlopem macierzyńskim, wychowawczym lub dłuższej przerwie związanej z opieką nad dzieckiem przedszkolnym, szkolnym lub dzieckiem z niepełnosprawnością. Program umożliwi nie tylko podwyższenie kompetencji zawodowych, i tym samym podjęcie na nowo pracy, ale również pomóc w odkrywaniu swoich talentów. Zadaniem podmiotów, które się do zgłoszą do Fundacji BGK, będzie zorganizowanie dla mam cyklicznych zajęć lub warsztatów.

Wnioski mogą składać: fundacje, stowarzyszenia, biblioteki publiczne, domy kultury, gminy (jednostki samorządu terytorialnego), Koła Gospodyń Wiejskich zarejestrowane w rejestrze prowadzonym przez ARiMR.

Więcej informacji: https://www.fundacja.bgk.pl/skrzydla-dla-mamy/