Trwa nabór ofert na dofinansowanie wkładów własnych NGO

Przypominamy, iż trwa nabór ofert w zakresie dofinansowania wkładów własnych organizacji pozarządowych w ramach konkursu ogłoszonego przez Zarząd Powiatu w Giżycku na realizację zadań publicznych zlecanych sektorowi pozarządowemu w roku 2013. Kwota przeznaczona na realizację zadania w 2013 r. wynosi 10.000 zł. Oferty należy składać do wyczerpania środków zaplanowanych w planie dotacji na 2013 r. lub do dnia 30 października 2013 r. w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Giżycku.

 

Zadanie z zakresu dofinansowania wkładów własnych dotyczy organizacji pozarządowych starających się o dofinansowanie projektów w 2013 r. lub tych, które już otrzymały dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych w 2013 r., gdzie wymagany jest finansowy wkład własny w tym z zakresu zadań realizowanych przez Powiat.

Maksymalna wysokość dofinansowania jednego wkładu własnego do projektu wynosi do 60% i nie więcej niż 2.000 zł na jeden projekt.

Nie dotyczy projektów finansowanych z budżetów samorządów lokalnych: gminy, powiatu i budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

 

Treść Uchwały Zarządu Powiatu Nr 261.2013 [pobierz]

Treść ogłoszenia [pobierz]

Karta oceny formalnej [pobierz]

Karta oceny merytorycznej [pobierz]

Wzór oferty [pobierz]