Trwa nabór wniosków w programie „Aktywny Samorząd”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku informuje, iż trwa nabór wniosków w ramach Programu „Aktywny Samorząd”, który przewiduje wsparcie adresowane do indywidualnych osób niepełnosprawnych. W ramach Modułu I wnioski należy składać do 30 września 2013 r., zaś w przypadku Modułu II od 01 września do 30 października 2013 r.

 

Obszary wsparcia w ramach Modułu I to: likwidacja barier transportowych, likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym, likwidacja barier w poruszaniu się oraz pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Moduł II dotyczy pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Realizatorem programu w powiecie giżyckim jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku z siedzibą przy ul. Smętka 5, tel. (87) 429-10-89 lub (87) 429-18-20.

Informacje i wnioski o dofinansowanie w ramach ww. programu można pobrać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku (pok. 5 i 6) lub ze strony internetowej  www.pcpr-gizycko.lo.pl  (zakładka „Programy PFRON…”).

Nabór wniosków:

Moduł I:  wnioski należy składać do 30 września 2013 r.,

Moduł II:  wnioski należy składać od 01 września do 30 października 2013 r.

 

TABELA WYJAŚNIAJĄCA POSZCZEGÓLNE FORMY WSPARCIA Z PODZIAŁEM NA MODUŁY     [POBIERZ]