Trwa otwarty konkurs ofert

Przypominamy, iż trwa otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych zlecanych sektorowi pozarządowemu w roku 2023. Termin składania ofert mija w poniedziałek 23 stycznia 2023 r. o godz. 15:00.

Jedynie w przypadku zadania polegającego na dofinansowaniu wkładu własnego organizacji pozarządowych do dnia 30 czerwca 2023 r. lub do wyczerpania środków zaplanowanych w planie dotacji na 2023 rok.

Pełna treść ogłoszenia:

https://bip.powiatgizycki.pl/10015/4040/Otwarty_konkurs_ofert_na_realizacje_zadan_publicznych_zlecanych_sektorowi_pozarzadowemu_w_roku_2023__28ogloszenie_2C_ocena_formalna_2C_wyniki_konkursu_29/