Trwa realizacja projektu „Zmiana systemowa w twojej organizacji – statut, księgowość, RODO, fundraising”

Projekt „Zmiana systemowa w Twojej organizacji – statut, księgowość, RODO, fundraising” realizowany jest przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” dzięki dofinansowaniu ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO 2021 – 2030. Projekt realizowany jest w okresie 01.09.2021r. – 31.12.2023r., a jego głównym celem jest wzmocnienie kompetencji i potencjału 50 organizacji obywatelskich działających na terenie województwa warmińsko-mazurskiego poprzez pomoc doradczą, informacyjną, szkoleniową i ekspercką.

W ramach projektu prowadzone jest biuro w Ogonkach, bezpłatne doradztwo, w tym doradztwo księgowe, prawno-obywatelskie, z zakresu RODO oraz fundraisingu, organizowane są szkolenia i spotkania animacyjne, 2 wizyty studyjne do LGR „Zalew Wiślany”/ LGD ,,Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej” (rok 2022) oraz do LGD ,,Bramy Mazurskiej Krainy” (rok 2023), 2 edycje konkursu „Dobre praktyki z zakresu fundraisingu”, a także zorganizowana zostanie konferencja inaugurująca oraz podsumowująca projekt. Ponadto w ramach projektu co miesiąc wydawany jest e-biuletyn.

Obszar objęty projektem: województwo warmińsko – mazurskie.

Zapraszamy do Biura Projektu po bezpłatne wsparcie oraz na stronę www.mazurylgr.pl -> zakładka NOWEFIO, na której w zakładce E-biuletyn znajdą się wszystkie wydane biuletyny. Życzymy miłej lektury!