Trwa realizacja zadania „Twórczy przedszkolak”

Z dniem 6 marca 2023 r. Stowarzyszenie „Przyjaciół Radosnych Dzieci” rozpoczęło realizację zadania współfinansowanego ze środków Powiatu Giżyckiego pt. „Twórczy przedszkolak”. Okres realizacji zadania: 6 marca – 15 czerwca 2023 r.

Celem projektu jest zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dzieciom z Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Giżycku, wyrównanie deficytów i podniesienie umiejętności dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zniwelowanie zaburzeń w rozwoju motoryczności, podniesienie ogólnej sprawności i wydolności dzieci, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz integracja dzieci niepełnosprawnych z rówieśnikami.

Dzięki realizacji projektu 24 dzieci weźmie udział w dodatkowych zajęciach terapii pedagogicznej zwiększających ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej.