Trwa Regionalny Konkurs Grantowy Programu Równać Szanse

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Regionalny Konkurs Grantowy w ramach Programu „Równać Szanse” 2018 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Nabór wniosków trwa do 25 października 2018 r. do godziny 12.00. Natomiast 22 września br. w Olsztynie odbędzie się bezpłatne szkolenie nt. pisania wniosków.

W Regionalnym Konkursie Grantowym można otrzymać dofinansowanie do 8 500 zł na minimum sześciomiesięczne projekty realizowane pomiędzy 01.02.2019 r. a 31.08.2019 r.

 

O dotację mogą ubiegać się instytucje z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców:

  • powiatowe, miejskie i gminne biblioteki,
  • miejskie i gminne domy kultury,
  • organizacje pozarządowe (zarejestrowane w formie stowarzyszeń i fundacji w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów),
  • Ochotnicze Straże Pożarne,
  • nieformalne grupy dorosłych.

Uczestnicy projektu to młodzież w wieku od 13 do 19 lat  (uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych,  uczniowie szkół  gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców). Zalecana liczebność grupy projektowej to 12-20 osób.

Uwaga !!! Młodzież z klas siódmych i ósmych szkół podstawowych może stanowić max. 70% uczestników projektu.
 

Najważniejsze terminy:

25.10.2018 r. do godziny 12:00 – zakończenie naboru wniosków

10.12.2018 r. – ogłoszenie wyników konkursu

 

Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego zaplanowano bezpłatne szkolenie pt. „Jak napisać wniosek w Programie Równać Szanse?”, które odbędzie się 22 września br. w Olsztynie godzinach 10.00-15.00.

Zapisy na szkolenie odbywają się za pomocą formularza zgłoszeń na stronie internetowej: https://rownacszanse.pl/2018/rkg_szkolenie

Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie internetowej rownacszanse.pl