Trwa rekrutacja uczestników do projektu „Twoja Szansa”

„TWOJA SZANSA”

Projekt aktywizacji społecznej i zawodowej w Powiecie Giżyckim współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
W 2012 r. projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych bez względu na  stopień niepełnosprawności, nieaktywnych zawodowo, korzystających z pomocy społecznej.

Rekrutacja uczestników trwa do dnia 29 lutego 2012 r.

W ramach projektu między innymi oferujemy BEZPŁATNE:
– warsztaty w zakresie treningu umiejętności społecznych,
– warsztaty z doradcą zawodowym,
– turnus rehabilitacyjny,
– szkolenia/ kursy zawodowe,
– dla uczestników projektu przewidujemy zwrot kosztów przejazdu oraz catering.

Realizator projektu:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Smętka 5
11-500 Giżycko

Partner projektu:
Powiatowy Urząd Pracy
ul. Gdańska 11
11-500 Giżycko

Osoba do kontaktu:
– Małgorzata Świdzińska, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – tel. (87) 429 10 89