Trwają prace nad Strategią „Powiaty Wielkich Jezior Mazurskich”

07 lutego 2014 r. (godz. 10:00) w Starostwie Powiatowym w Giżycku odbyło się kolejne robocze spotkanie związane z opracowywaniem Strategii Rozwoju Grupy Powiaty Wielkich Jezior Mazurskich. Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele Powiatu Węgorzewskiego, Giżyckiego, Piskiego oraz Mrągowskiego (lista w załączeniu) oraz dr hab. Zbigniew Brodziński.

 

Strategia rozwoju Powiatów Wielkich Jezior Mazurskich ma służyć zintegrowaniu działań lokalnych, wyznaczyć cele i sposoby ich osiągania. Budowę dokumentu Strategii oparto na partnerskim modelu opracowywania planów strategicznych jednostek samorządu terytorialnego.

Realizacja zintegrowanego rozwoju Powiatów Wielkich Jezior Mazurskich w horyzoncie czasowym 2014 – 2022 – na takie lata przyjęto realizację strategii, opiera się na koncentracji zasobów i wysiłków w przyjętych w trakcie spotkania 5 priorytetach (obszarach) strategicznych:

  1. Edukacja, wiedza i informacja
  2. Rynek pracy i zatrudnienie
  3. Zdrowie, bezpieczeństwo publiczne i pomoc społeczna
  4. Infrastruktura publiczna
  5. Promocja walorów subregionu

Ustalono, że kolejne spotkanie odbędzie się jeszcze w lutym. Na spotkanie zostaną zaproszeni wszyscy Starostowie Powiatów WJM.

 Logo POwiaty Wielkich Jezior (2)