Trzymaj formę! – podsumowanie realizacji programu w roku szkolnym 2012/2013

Trzymaj formę! – to ogólnopolski program edukacyjny, który promuje zbilansowaną dietę i aktywność fizyczną wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Organizatorami programu są: Państwowa Inspekcja Sanitarna oraz Stowarzyszenie „Polska Federacja Producentów Żywności”. Program koordynowany jest przez specjalistów oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Patronat nad programem przyjęły Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz  Instytut Żywności i Żywienia. W powiecie giżyckim patronat nad programem sprawuje Starosta Giżycki Mirosław Dariusz Drzażdżewski.

Program adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ostatnich klas (V i VI) szkół podstawowych i ich rodziców. Głównym celem programu jest poprawa sposobu odżywiania się dzieci i młodzieży oraz promowanie aktywności fizycznej. Pod względem ilości szkół i uczniów realizujących program w całej Polsce, jest to największy program edukacyjny w Unii Europejskiej.

W roku szkolnym 2012/2013 w powiecie giżyckim program realizowało 9 szkół (5 szkół podstawowych i 4 gimnazja), w sumie 48 klas, w których uczyło się 1.113 uczniów.

Działania programowe w szkołach w roku szkolnym 2012/2013:

W celu realizacji programu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny oraz pracownicy oświaty zdrowotnej podejmowali liczne działania edukacyjne.

W ramach programu Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Giżycku zorganizowała 2 października 2013 r. szkolenie kierowane do koordynatorów i realizatorów Programu „Trzymaj formę!”. Podczas spotkania zwrócono uwagę na tegoroczne hasło „Talerz zdrowia – skuteczne narzędzie zdrowego odżywiania” i podkreślono rolę racjonalnego żywienia jak również rolę aktywności fizycznej w codziennym życiu.

Na organizowanym 18 kwietnia 2013 roku w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej spotkaniu śródrocznym realizatorów programu oraz osób odpowiedzialnych za żywienie w placówkach oświatowych omówiono zasady prawidłowego żywienia dzieci i młodzieży.

W Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Upałtach  11 kwietnia 2013 r. przeprowadzono naradę z Rada Pedagogiczną, na której poruszano problem stylu życia dzieci i młodzieży. Podczas dwóch spotkań z rodzicami, w Szkole Podstawowej nr 4 w Giżycku i Szkole Podstawowej w Rynie, omówiono zasady racjonalnego żywienia dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem roli śniadania w codziennym jadłospisie dzieci i młodzieży.

W celu realizacji programu, Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna uczestniczyła w XVI Ogólnopolskich Biegach Rodzinnych 2 maja 2013 w Lesie Miejskim pod Giżyckiem, przyłączając się do promowania zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej.

 

Do realizacji programu w roku szkolnym 2012/2013 przystąpiło 14 szkół powiatu, tj.:
  1.    Szkoła Podstawowa im. K. Jagiellończyka w Wilkasach
  2.    Szkoła Podstawowa Nr 7 im. J. Korczaka
  3.    Szkoła Podstawowa im. Michała Kajki
  4.    Szkoła Podstawowa w Rydzewie
  5.    Szkoła Podstawowa w Talkach
  6.    Szkoła Podstawowa im. ks. kard. S. Wyszyńskiego w Bystrym
  7.    Szkoła Podstawowa Nr 4 im. I Dywizji Piechoty
  8.    Zespół Szkół Nr 1: Szkoła Podstawowa nr 3 w Giżycku i Gimnazjum nr 3 w Giżycku
  9.    Gimnazjum w Gawlikach Wielkich
10.    Publiczne Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Wilkasach
11.    Publiczne Gimnazjum im. K. I. Gałczyńskiego
12.    Gimnazjum nr 2 im. Chwały Oręża Polskiego w Giżycku
13.    Zespół Szkół Ogólnokształcących, Gimnazjum w Wydminach

 

Zapraszamy uczniów oraz ich rodziców do zapoznania się z materiałami na temat żywienia, znakowania produktów spożywczych i aktywności fizycznej na stronie internetowej: www.oswiata.sanepid.olsztyn.pl  w kategorii „Program – Trzymaj formę”.

 

Fot. Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Giżycku