Turniej Bocce dla uczniów i absolwentów SOSW

8 listopada br. w nowej sali gimnastycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Giżycku odbył się Turniej Bocce dla Uczniów i Absolwentów SOSW. Turniej rozpoczął się Ceremonią Otwarcia. Uczniów, Absolwentów i Rodziców powitała Pani Dyrektor Edyta Augustyniak. W Turnieju wzięło udział 26 zawodników: 14 uczniów Szkoły Podstawowej i Szkoły Przysposabiającej Do Pracy oraz 12 absolwentów, którzy na ten dzień wzięli urlop w swoich zakładach pracy i instytucjach aktywności. Rozgrywki odbyły się systemem pucharowym.

Na podium stanęło 3 finalistów zawodów. Zwycięzcą Turnieju został Damian Matusiewicz z klasy G Szkoły Przysposabiającej Do Pracy SOSW. Drugie miejsce zajęła absolwentka SOSW Magda Caban. Trzecie miejsce zajął absolwent SOSW Adrian Cymcyk.

Zawodnikom, ich rodzinom i wszystkim kibicom zawody bardzo się podobały. Rozgrywkom towarzyszyły ogromne emocje. Współorganizatorem zawodów było Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Osób o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych „Szansa”, które ufundowało puchary i słodki poczęstunek. Kort do bocce oraz nagrody dla zawodników przygotowało Stowarzyszenie Aktywne Giżycko. Pozostajemy pod ogromnym wrażeniem umiejętności wszystkich zawodników. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom.

Organizatorzy: Janina Andruszkiewicz i Dorota Szczęsna

 

Źródło informacji: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Brzechwy w Giżycku