Twoja droga do kariery

Młodzieżowe Centrum Kariery Ochotniczych Hufców Pracy w Giżycku w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Giżycku dnia 21 października 2015 r. zorganizowały w Zespole Szkół Zawodowych w Giżycku Targi Aktywizacji Zawodowej pod hasłem „Twoja droga do kariery”. Inicjatywa zrealizowana została już po raz czwarty, w tym roku w ramach utrzymania rezultatów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”.

Honorowy patronat nad Targami objęli Starosta Giżycki oraz Burmistrz Miasta Giżycka, którzy wraz z Dyrektorem Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Olsztynie dokonali uroczystego otwarcia imprezy.

Celem nadrzędnym przedsięwzięcia, jak co roku, była pomoc młodym ludziom w wyborze przyszłej ścieżki edukacyjnej i zawodowej, zaprezentowanie aktualnych ofert pracy, przedstawienie ofert edukacyjno – szkoleniowych oraz umożliwienie młodzieży nawiązania bezpośredniego kontaktu z pracodawcami i specjalistami rynku pracy Ochotniczych Hufców Pracy oraz Publicznych Służb Zatrudnienia.

W programie przedsięwzięcia przewidziano występy grup artystycznych, konsultacje indywidualne z ekspertami: m. in. doradcami zawodowymi, pośrednikami pracy, doradcą EURES, a także warsztaty zawodoznawcze pt. „Ginące zawody”, prowadzone przez doradcę zawodowego MCK w Kętrzynie oraz spotkanie informacyjne z przedstawicielką Straży Granicznej chor. sztab. Sylwią Plichtą nt. problematyki handlu ludźmi.

Do uczestnictwa w przedsięwzięciu zostały zaproszone instytucje rynku pracy, firmy szkoleniowe oraz agencje zatrudnienia, które poszukują pracowników, świadczą usługi edukacyjne i doradcze, itp. Targi stanowiły okazję dla pracodawców do zaprezentowania prowadzonej działalności, przedstawienia wolnych miejsc pracy oraz wymagań stawianych potencjalnym kandydatom. Wydarzenie skierowane było do młodzieży uczącej się, absolwentów, studentów, osób bezrobotnych i poszukujących pracy z Giżycka i powiatu giżyckiego.

Pracownice MCK OHP w Giżycku serdecznie dziękują zaproszonym gościom, wystawcom, mediom, kadrze pedagogicznej oraz wolontariuszom za wsparcie w organizacji i promocji Targów.


Targi Aktywizacji Zawodowej w Giżycku odwiedziło ok. 450 gości, którzy mieli możliwość zapoznania się z ofertami zatrudnienia w zawodach takich jak: pracownik fizyczny w ogrodnictwie, logistyk, doradca klienta, policjant, opiekun osób starszych, monter podzespołów elektrycznych, szkutnik, manager, żołnierz zawodowy, malarz, tynkarz, spawacz, ślusarz.


W towarzyszących Targom warsztatach i spotkaniu informacyjnym wzięło udział 80 osób.

Autorkami tekstu i zdjęć są Agnieszka Zdanewicz pośrednik pracy i Marta Buczyńska doradca zawodowy.