Twoje pierwsze kroki w fundraisingu…

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie” zaprasza do udziału w bezpłatnym Programie szkoleniowo-doradczym „Twoje pierwsze kroki w fundraisingu!”. Podczas cyklu szkoleń i doradztwa indywidualnego zastanowimy się wspólnie, jak pozyskać fundusze dla Twojej organizacji i wesprzeć Twoją misję społeczną.

Organizacja zgłaszająca się do programu szkoleń i doradztwa zobowiązana jest do spełnienia następujących warunków:

1) przedstawienia pisemnej zgody Zarządu na udział w programie (rezygnacja organizacji w trakcie realizacji projektu związana będzie z pokryciem wszystkich poniesionych kosztów);

2) posiadania podstawowych narzędzi promocji takich jak: strona internetowa, aktywny funpage na FB;

3) wyznaczenia swojego przedstawiciela do udziału we wszystkich zaplanowanych w programie działaniach, na okres od maja do grudnia 2019 roku. Jeśli z różnych przyczyn losowych osoba ta nie będzie mogła brać udziału w zaplanowanych szkoleniach i doradztwie, organizacja zobowiązana jest zapewnić zastępstwo tej osoby;

4) złożenia pisemnego oświadczenia i zagwarantowania udziału wolontariuszy – młodzieży działającej w przyszkolnych kołach wolontariackich.

Program szkoleniowo-doradczy rozpocznie się dwudniowym szkoleniem pt. „Fundraising pozytywną zmianą w organizacji”, w terminie 11-12 maja br., w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Wilkasach. W czasie tego szkolenia eksperci wybiorą trzy organizacje, z którymi będą umawiać się na doradztwa indywidualne i wspierać w realizowanych kampaniach fundraisingowych. Wybór organizacji nastąpi w oparciu o aktywność i wyniki zadań warsztatowych realizowanych podczas tego szkolenia.

Szczegółowy program szkolenia jest dostępny na stronie http://www.mazurylgr.pl/twoje-pierwsze-kroki-w-fundraisingu-program-szkoleniowo-doradczy/

Organizacje zainteresowane udziałem w programie prosimy o dostarczenie podpisanego formularza zgłoszeniowego (osobiście lub elektronicznie – skan formularza) do biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”, Centrum Edukacji i Promocji Rybactwa (CEPiR) Wilkasy, ul. Olsztyńska 54, 11-500 Giżycko, do 02 maja 2019r.

 

Do pobrania:
– Formularz zgłoszenia

 

UWAGA: liczba miejsc jest ograniczona – o zakwalifikowaniu się do udziału w programie szkoleniowo-doradczym będzie decydować opis dotychczasowej działalności organizacji m.in. w zakresie wolontariatu, a także uzasadnienie potrzeby udziału w programie.

Więcej informacji dot. zgłoszenia:

Centrum Edukacji i Promocji Rybactwa (CEPiR) Wilkasy, ul. Olsztyńska 54, 11-500 Giżycko, tel. 87 428 29 51, e-mail: promocja@mazurylgr.pl oraz na stronie www.mazurylgr.pl

 

Eksperci prowadzący szkolenie i doradztwo:

MARIA OLSZEWSKA

prowadzi doradztwa i warsztaty z fundraisingu w językach polskim, angielskim i włoskim. Jest jedną z pierwszych w Polsce fundraiserek z Europejskim Certyfikatem Fundraisera sygnowanym przez EuropeanFundraisingAssociation (EFA). Pracuje zarówno z małymi organizacjami charytatywnymi działającymi lokalnie, jak i dużymi instytucjami publicznymi. Współpracowała jako trenerka m.in. z Polskim Stowarzyszeniem Fundraisingu, Centrum Arrupe i Europejskim Centrum Komunikacji i Kultury. Współtworzy nowatorski program doradczy dla Miasta Gdańska „Twoje pierwsze kroki w fundraisingu”. Wykładała fundraising i przedsiębiorczość społeczną na Akademii Morskiej w Gdyni i na Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. W latach 2011 do 2015 zorganizowała łącznie 16 Klubów Fundraisera w Trójmieście i Olsztynie. Prywatnie jest miłośniczką aktorstwa, wspinaczki, języka włoskiego i historii sztuki.

 ANNA JĘDRZEJEWSKA

od 20 lat związana z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku. Fundraiser – podróżnik, bo fundraising to podróż. Trzeba pokonać wiele kilometrów, wspiąć się na wiele szczytów, czasem dokonać rzeczy niemożliwych, aby przysiąść na kamieniu i z tym niesamowitym poczuciem satysfakcji stwierdzić, iż osiągnęło się założony cel. Specjalista od pozyskiwania funduszy, budowania relacji i utrzymywania kontaktów ze sponsorami. Koordynatorka i realizatorka wydarzeń specjalnych, tworzenia i wdrażania planów komunikacji. Inicjator Partnerstwa Przymorze, w którym realizuje działania na rzecz społeczności lokalnej.

 

Realizacja zadania publicznego pn. „Twoje pierwsze kroki w fundraisingu” jest współfinansowana ze środków Województwa Warmińsko – Mazurskiego.