Tydzień Solidarności Międzypokoleniowej na Warmii i Mazurach


Tydzień Solidarności Międzypokoleniowej organizowany jest przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie, Powiatowe Urzędy Pracy województwa warmińsko-mazurskiego oraz Kuratorium Oświaty w partnerstwie Warmińsko-Mazurskiego Paktu na Rzecz Rozwoju Poradnictwa Zawodowego. Tydzień Solidarności odbędzie się w dniach 17 – 24 października 2012 r.
Odbiorcy wydarzeń – mieszkańcy Warmii i Mazur:

 • Młodzież szkolna i akademicka;;
 • Bezrobotni i poszukujący pracy
 • Osoby pracujące zainteresowane podjęciem innej działalności społeczno-zawodowej
 • Osoby powyżej 45 roku życia poszukujące zatrudnienia lub wsparcia w planowaniu aktywności społeczno-zawodowej
 • Studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku
 • Przedsiębiorcy                     

WSTĘP WOLNY!

Ramowy program wydarzeń:

I.    Konferencja pod tytułem: „Aktywność w każdym wieku – tradycja i nowoczesność”

Miejsce wydarzenia: Olsztyn, Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe UWM, sala kongresowa
Data wydarzenia: 17 października 2012 roku, godz.: 10.00 – 12.30

PROGRAM KONFERENCJI:

 • 10:00-10:10    Powitanie gości – Zdzisław Szczepkowski, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie
 • 10:10-10:20    Uroczyste otwarcie konferencji – Jacek Protas, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 • 10:20-10:35    Idea i założenia Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej – Czesława Ostrowska, Krajowy Koordynator Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
 • 10:35-10:50    Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej – ciekawe inicjatywy w krajach UE – ekspert/przedstawiciel Komisji Europejskiej
 • 10:50-11:05    Z widokiem na mobilną młodzież – Michał Nycz, ekspert/przedstawiciel Komisji Europejskiej
 • 11:05-11:20    Mentoring – uczeń i mistrz w firmie – Bronisław Reddig,  Kierownik  Działu Szkoleń Michelin Polska S.A. w Olsztynie
 • 11:20-11:35    Powrót do młodości – Maria Kalinowska, Wiceprezes Akademii Trzeciego Wieku w Olsztynie
 • 11:35-11:50    Stereotypy pokoleniowe –  Łucja Krzyżanowska, socjolog, doktorantka w Zakładzie Psychologii Społecznej w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
 • 11:50-12:05    Łatwiej razem – działania na rzecz integracji międzypokoleniowej –  Teresa Czesława Malec, Prezes Fundacji „Łatwiej razem”, Olsztyn
 • 12:05-12:10    Zakończenie konferencji – Zdzisław Szczepkowski
 • 12:10-12:30    Występ artystyczny

II.    Panele dyskusyjne w trzech tematach:

 • Wyzwania regionalnego rynku pracy – z udziałem przedstawicieli HR firm, pracodawców, urzędów pracy. Dyskusja panelowa ma odpowiedzieć m.in. na pytania: czym kierują się pracodawcy prowadząc rekrutacje?, czego wymagają od osób w starszym wieku, a czego od młodszych? jaki potencjał widzą w starszych, a jaki w młodszych wiekowo pracownikach? jakie to ma znaczenie dla realizacji polityki firmy?
 • Mobilność edukacyjna, zawodowa i geograficzna z udziałem wolontariuszy, praktykantów, stażystów, absolwentów wyższych uczelni. W trakcie panelu poszukamy odpowiedzi na pytania: Jaka jest recepta na dobry, zawodowy start? Czego unikać? Czego poszukiwać? Jak określić naturalne predyspozycje do wykonywania danego zawodu?  Wolontariat – jak szukać, gdzie się zgłaszać?  Jak budować doświadczenie /przydatne do pracy w zawodzie/ już podczas nauki w szkole ponadgimnazjalnej i na studiach? Jak wybierać programy studenckie? Bezpłatna praktyka zawodowa – szanse i zagrożenia.
 • Młodzi i starsi dla starszych i młodych – wolontariat. Celem tej dyskusji jest ukazanie dobrych praktyk współpracy międzypokoleniowej oraz nawiązanie relacji międzypokoleniowych. W trakcie dyskusji poszukamy odpowiedzi na pytania: w jaki sposób osoby zainteresowane praktyką wolontariacką mogą ją podjąć? Czego uczą wolontariaty i jaką korzyść mogą przynieść zainteresowanym stronom? jakie praktyki wolontariackie solidaryzują pokolenia młodych i starszych ludzi? Czego mogą nauczyć się od siebie młodzi i starsi?

Miejsce wydarzenia: Olsztyn, Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe UWM, sale: karmazynowa, błękitna i cytrynowa.
Data wydarzenia: 17 października 2012 roku, godz.: 13.30 – 15.00

III. Europejskie Dni Pracy – Wioska EURES z udziałem doradców EURES z krajów UE/EOG, pracodawców, agencji zatrudnienia, instytucji wspierających mobilność zawodową i edukacyjną młodzieży oraz instytucji promujących aktywność społeczną i zawodową osób starszych.

Doradcy EURES oraz wystawcy będą m.in. :

 • udzielać informacji na temat warunków życia i pracy w krajach UE/EOG
 • informować na temat możliwości korzystania z unijnych grantów przyznawanych na studia lub szkolenia za granicą
 • udzielać informacji na temat możliwości odbycia praktyk, staży,  wolontariatów wybranych krajach UE/EOG

Uczestnicy wydarzenia będą mogli skorzystać z ofert pracy za granicą, będących w dyspozycji doradców EURES oraz innych ofert pracy dostępnych na portalu Komisji Europejskiej.

Miejsce wydarzenia: Olsztyn, Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe UWM, górny holl
Data wydarzenia: 17 października 2012 roku, godz.: 12.00 – 16.00

III.    Quiz wiedzy o UE/EURES/mobilności z nagrodami

Opracowane zostaną pytania na temat UE/EURES, przygotowane kartki z pytaniami i stanowisko, przy którym uczestnicy będą mogli wylosować pytanie z propozycją nagrody, którą losujący otrzyma po udzieleniu poprawnej odpowiedzi.

Miejsce wydarzenia: Olsztyn, Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe UWM, dolny holl
Data wydarzenia: 17 października 2012 roku, godz.: 13.00 – 16.00

IV.    Konferencja p.t.: „Aktywność zawodowa i społeczna sprawą wszystkich pokoleń”

PROGRAM KONFERENCJI

 • 09:00–09:05 – powitanie uczestników – G. Nowaczyk, Prezydent Miasta Elbląg, Iwona Radej, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu
 • 09:05–09:25 – wystąpienie –  „Solidarność międzypokoleniowa” – przedstawiciel Uniwersytetu  Jagiellońskiego
 • 09:25-09:40 – wystąpienie – „Studiować – czy to się opłaca?” – Rektor PWSZ
 • 09:40-09:55– wystąpienie „Praca dla każdego” – przedstawiciel ERKON
 • 09:55-10:10 – wystąpienie „Korzyści płynące z wolontariatu międzypokoleniowego” – Prezes Centrum Wolontariatu  w Elblągu, Gabriela Zimirowska
 • 10:10–10:25 – wystąpienie „Aktywni zawodowo i społecznie przez całe życie” – przedstawiciel Uniwersytetu III Wieku
 • 10:25-10:40 – wystąpienie – „Dobre Praktyki” Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka” w Elblągu M. Gulda
 • 10:45-11:05 – Część artystyczna

Miejsce wydarzenia: Elbląg, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, ul. Grunwaldzka 137
Data wydarzenia: 18 października 2012 roku, godz: 9.00 – 11.30

V.    Europejskie Targi Kariery i Pracy z udziałem doradców EURES.

Podczas targów prezentować się będą pracodawcy z krajów Unii Europejskiej oraz pracodawcy z województwa warmińsko – mazurskiego, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, firmy consultingowe,  doradcy EURES z krajów UE/EOG, doradcy zawodowi i psycholodzy z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie a także lokalne urzędy pracy, Ochotnicze Hufce Pracy, poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz uczelnie wyższe i szkoły.

Miejsce wydarzenia: Elbląg, Centrum Sportowo – Biznesowe, ul. Grunwaldzka 135
Data wydarzenia: 18 października 2012 roku, godz: 11.30 – 15.00

VI.    Warsztaty na terenie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz  Uniwersytetów Trzeciego Wieku województwa warmińsko – mazurskiego

W każdym powiecie zostały utworzone zespoły doradców zawodowych, w skład których weszli doradcy z urzędów pracy, OHP i poradni psychologiczno-pedagogicznych. Zespoły doradców zawodowych na zaproszenie szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz uniwersytetów i akademii trzeciego wieku przeprowadzą warsztaty na temat: „Stereotypy i uprzedzenia na temat starości i młodości – jak z nimi walczyć?”. Celem tych spotkań na terenie szkół jest ukazanie oraz łamanie stereotypów na temat młodości i starości.

Miejsce wydarzenia: szkoły gimnazjalne i ponad gimnazjalne województwa warmińsko – mazurskiego.
Data wydarzenia: 18 – 24 października 2012 roku.

VII.    Program artystyczny: występy zespołów muzycznych i tanecznych

Miejsce wydarzenia: Olsztyn, Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe UWM, aula konferencyjna
Data wydarzenia: 17 października 2012 roku, 12.00-12.30

VIII.    Inne wydarzenia zaproponowane przez współorganizatorów  i partnerów Tygodnia Solidarności Międzypokoleniowej.

Z inicjatywy WUP w Olsztynie do współorganizatorów zostało skierowane zaproszenie do organizowania imprez nawiązujących do Tygodnia Solidarności Międzypokoleniowej na Warmii i Mazurach.  Deklarację zorganizowania wielu lokalnych przedsięwzięć zgłosiło 41 instytucji i placówek współpracujących z WUP w Olsztynie w ramach Warmińsko – Mazurskiego Paktu na Rzecz Rozwoju Poradnictwa Zawodowego. W każdym powiecie Warmii i Mazur odbywać się będą: targi, konferencje, warsztaty, spotkania, wykłady, prezentacje oraz dni otwarte. Imprezy zgłoszone przez współorganizatorów i partnerów zostaną ujęte w wojewódzkim kalendarzu wydarzeń.    

Szczegółowe informacje na ten temat zawiera Kalendarium Wydarzeń Tygodnia Solidarności Międzypokoleniowej.

Koordynatorzy:

    Bożena Piątek , tel. 522 79 40  e-mail b.piatek@up.gov.pl
    Elżbieta Amulewicz, tel. 522 79 80  e-mail e.amulewicz@up.gov.pl