U nas uczymy czeskiego

Nikogo chyba nie trzeba przekonywać, ze uczenie się języków obcych jest potrzebne, przyszłościowe i wręcz niezbędne w naszej Zjednoczonej Europie. Angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański, ale czeski ?! Tak czeski, język naszych południowych sąsiadów też może być przydatny, potrzebny i jak się okazało bardzo ciekawy. Ostatni weekend ośmioro uczniów Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu w Giżycku spędziło bawiąc się i ucząc, właśnie języka czeskiego.

Jest to jeden z elementów przygotowania do realizacji projektu stażu zagranicznego uczniów Techniku Rolniczego w zakresie chowu i  hodowli ryb który odbedzie sie w maju bierzącego roku w Trebońu na południu Czech.

Zajęcia prowadziła lektor z Czeskiego Centrum w Warszawie Pani Marta Chwalińska-Stach, która po odbytym szkoleniu powiedziała „…cieszę się, że mogłam pomóc, a równocześnie miałam szansę poznać młodych ludzi tak pełnych zapału”. I oby tego zapału uczniom uczącym sie rybactwa nie zabrakło podczas odbywania praktyki w Republice Czeskiej jak i w przyszłej karierze zawodowej. To własnie Oni są obecnie jedynymi w Polsce uczniami uczącymi się tego zawodu jako dodatkowej kwalifikacji w technikum. To dla nich rybacki rynek pracy, przy całkowitym braku konkurencji, powinien stanać otworem i ułatwić im start zawodowy.

Projekt jest dofinansowany przez Komisję Europejską  w ramach Programu  „Uczenie się przez całe życie” 2007-2013 Leonardo da Vinci.

Tekst: Andrzej Kowalski