Uczniowie II LO w Giżycku na lekcji historii w terenie

14PP - Kopia
27 września 2014 roku obchodziliśmy 75 rocznicę utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego, z tej okazji nauczyciele historii II Liceum Ogólnokształcącego im. Gustawa Gizewiusza: Adam Kołodziej, Grzegorz Małek i Paweł Kordowski zorganizowali uczniom lekcje historii w terenie.

Zajęcia odbyły się 26 września 2014 roku oraz 29 września 2014 roku. Celem lekcji było uświadomienie młodemu człowiekowi jak ważną role odegrało Polskie Państwo Podziemne w historii naszego kraju oraz potrzebę pamiętania przeszłości, gdyż to ma wpływ na budowę naszej tożsamości narodowej. Uczniowie wszystkich klas pod opieką nauczycieli udawali się na teren Giżycka by tam odnaleźć symbol polski walczącej i zapoznać się z rysem historycznym na temat Polskiego Państwa Podziemnego.