Uczniowie SOSW na praktykach w Centrum Ogrodniczym

Uczniowie zespołu „H” Szkoły Przysposabiającej do Pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Giżycku podczas praktyk wspomaganych w Centrum Ogrodniczym.

Zapraszamy do fotogalerii.

Źródło informacji: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Brzechwy w Giżycku