Uczniowie SOSW z wizytą w Sądzie Rejonowym w Giżycku

Innowacja „PRAWNE ABC” realizowana była w roku szkolnym 2022/2023 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Giżycku i była odpowiedzią na potrzeby uczniów oraz wnioski z realizacji Programu Wychowawczo-Profilaktycznego. Innowacja, miała przybliżyć uczniom problematykę przestępstw i wykroczeń popełnianych przez nieletnich i młodocianych. W tematyce zajęć znalazły się czyny, które najbardziej bulwersują i wzmagają poczucie zagrożenia. Adresatami innowacji byli uczniowie klasy VIII.

Celem głównym było zapoznanie uczniów z problematyką przestępstw i wykroczeń popełnianych przez młodocianych i nieletnich. Każde zajęcia rozpoczynały się krótkim felietonem z książki Anny Marii Wesołowskiej pt. „Bezpieczeństwo młodzieży” o danym przestępstwie lub wykroczeniu, przyczynach i konsekwencjach, aby sprowokować do dyskusji i działania.

W ramach innowacji uczniowie SOSW odwiedzili Sąd Rejonowy w Giżycku, uczniowie spotkali się z Panią Lidią Merską – prezesem Sądu oraz mieli możliwość porozmawiania z sędzią i zadawania pytań. Zobaczyli również salę rozpraw i pokój przesłuchań.

 

Źródło informacji: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Brzechwy w Giżycku