Uczniowie SOSW z wizytą w Spółdzielni Inwalidów „Pokój” w Rynie

Uczniowie zespołu „H” Szkoły Przysposabiającej do Pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Giżycku odwiedzili Spółdzielnię Inwalidów „Pokój” w Rynie. Jest to przykład zakładu pracy chronionej, w jakim po ukończeniu szkoły mogą znaleźć zatrudnienie osoby z orzeczeniami o niepełnosprawności.
Dzięki uprzejmości Pani Barbary Zacharewicz chłopcy zdobyli wiedzę o działalności Spółdzielni. Z wielkim zainteresowaniem obserwowali obróbkę przewodów i kabli elektrycznych, montaż podzespołów. Przy produkcji wiązek kablowych spotkali osoby związane z SOSW Giżycku. W rozmowie z sympatycznymi pracownikami dowiedzieli się m.in. jakie cechy i umiejętności powinni doskonalić, aby podjąć w przyszłości pracę w Spółdzielni. Niektórzy wybrali już nawet dla siebie stanowiska pracy.

 

Źródło informacji: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Brzechwy w Giżycku