Uczniowie z Agrobiznesu okazali się najlepsi

20 marca br. w Starostwie Powiatowym w Giżycku odbył się I Powiatowy Konkurs Wiedzy Konsumenckiej. Patronat honorowy nad Konkursem objął Starosta Giżycki Mirosław Dariusz Drzażdżewski oraz Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel. Do konkursu przystąpiło 15 uczniów z trzech giżyckich szkół ponadgimnazjalnych: Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu, Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych oraz Zespołu Szkół Zawodowych. Celem konkursu było propagowanie prawa konsumenckiego wśród uczniów oraz zachęcenie ich do zdobywania praktycznych umiejętności z tego zakresu.

Zadaniem uczestników konkursu było rozwiązanie testu jednokrotnego wyboru składającego się z 36 pytań. Komisja konkursowa w składzie: Katarzyna Tota-Leszczyńska (Przewodnicząca), Marzena Potomska oraz Krzysztof Paternoga dokonała sprawdzenia testów. Ze względu na bardzo wyrównany poziom, w celu wyłonienia laureata III miejsca, komisja konkursowa musiała przeprowadzić dogrywkę w formie testu składającego się z 10 pytań pomiędzy Eweliną Anitą Nitą i Renatą Koniuszewską z ZSKŚiA. 

Bezkonkurencyjni okazali się uczniowie Zespołu Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu: I miejsce zajął TOMASZ LUTY, który otrzymał ramkę cyfrową oraz dyplom, II miejsce zajęła NATALIA ZUBOWICZ (MP4 oraz dyplom), III miejsce zajęła EWELINA ANITA NITA (słuchawki Philips oraz dyplom). Ponadto wszyscy uczestnicy dostali dyplomy i drobne upominki.

Wszystkim laureatom konkursu serdecznie gratulujemy i zapraszamy młodzież do udziału w kolejnej edycji konkursu już za rok.